درباره مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، يکي از مراکز همکار سازمان بهداشتي جهاني براي پژوهش و آموزش در زمينه پيشگيري، کنترل و بازتواني بيماريهاي قلبي و عروقي براي بيماران قلبي، در منطقه مديترانه شرقي است. اين مرکز فعاليت خود را در سال 1365 با هدف انجام پژوهش در زمينه پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي و ارتقاء سلامت آغاز کرد.
هدف کلي مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان استفاده از فن آوري موجود در انجام پژوهشهاي زيست-پزشکي جامعه نگر، توليد نتايج کاربردي، و کمک به پيشبرد دانش انسان در گستره علوم است.
هدف اين مرکز، کمک به مراکز دانشگاهي و پژوهشي، و ساير عرضه کنندگان خدمات سلامت در اجراي برنامه هايي براي پيشگيري، کنترل و درمان بيماريهاي قلبي-عروقي و عوامل خطر ساز مرتبط با آنهاست.
شعار مرکزتحقيقات قلب و عروق اصفهان اين است که ارتقاي سلامت در جامعه جز تنها با به کار گيري يافته هاي معتبر پژوهشي در سياستهاي بهداشتي و تمامي تصميم گيريهاي مرتبط در اين عرصه محقق مي گردد.
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان در شهر تاريخي اصفهان در استاني با همين نام در کشور ايران واقع شده است.
اولويتهاي پژوهشي اين مرکز پيشگيري، مديريت، و کنترل بيماريهاي قلبي-عروقي در گستره هاي علوم باليني و پايه است.
ده واحد پژوهشي مستقل در مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان فعاليت مي کنند:
- واحد تحقيقات علوم پايه
- واحد بازتواني قلبي
- واحد بيماريهاي قلبي-عروقي در زنان
- واحد ارزيابي و نظارت
- واحد بيماران در معرض خطر
- واحد بهداشت روان
- واحد پژوهشهاي تغذيه اي
- واحد پيشگيري از بيماريهاي قلبي از زمان کودکي
- واحد پايش بيمارهاي غير واگير
- واحد کنترل دخانيات
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان با همکاري مراکز دانشگاهي و علمي خارجي در حال انجام چند پژوهش بين المللي است. از پژوهشهاي گفته شده مي توان به اين موارد اشاره کرد:
- شناسايي ژنهاي مرتبط با سکته قلبي زودرس در ايران، با همکاري دانشگاه ييل در ايالات متحده امريکا
- مطالعه پيشگيري از عود سکته هاي قلبي و مغزي، با همکاري سازمان بهداشت جهاني
- ارزيابي بيماران از لحاظ کم خوني قلبي قبل از عمل جراحي، با همکاري دانشگاه مک مستر در کانادا
- مطالعه همه گير شناختي آينده نگر در شهر و روستا با همکاري دانشگاه مک مستر در کانادا
- بررسي زايبن به عنوان داروي کمکي در ترک سيگار به دنبال نشانگان حاد کرونر، با همکاري بيمارستان دانشگاهي مک گيل
- مداخله مدرسه محور و مرتبط با جامعه براي پيشگيري از بيماريهاي غير واگير ا ز دوران کودکي با همکاري سازمان بهداشت جهاني

مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان تا کنون بيش از 300 مقاله در مجله هاي معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسانده است.
يکي از مهمترين برنامه هاي پژوهشي مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، برنامه قلب سالم اصفهان است.
اين برنامه که از اهميت کشوري و منطقه اي برخودار است، به طور مشترک توسط مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و مرکز بهداشت استان اصفهان اجرا مي شود.
قلب سالم اصفهان برنامه اي مداخله اي، جامع و جامعه نگر براي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غير واگير است.
از شما دعوت مي کنيم تا از تارنماي مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان به آدرس http://icrc.ir ديدن نماييد.

به روز رساني: 1386/1/2 Printable version