مجريان پروزه هاي برنامه قلب سالم اصفهان
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
مجريان و سازمانهاي همكار پروزه هاي برنامه قلب سالم اصفهان
براي مشاهده شرح پروژه هاي برنامه قلب سالم اينجا را کليک کنيد.

نام و سمت مجريان:
1- مهندس علي معطريان سرپرست واحد بهداشت محيط مركز بهداشت استان اصفهان
2- نوشين محمدي فرد سرپرست واحد تغذيه مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
3- حسن عليخاصي كارشناس تغذيه مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
4- فيروزه سجادي كارشناس مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
5- سكينه جعفری سرپرست واحد بهبود رشد و تغذیه مرکز بهداشت استان

نام و سمت همکاران:
1- مهندس رحيم بهراميان مسئول بهداشت محيط مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان
2- مهندس حسين آقادادي مسئول بهداشت محيط مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان
3- مريم مقرون كارشناس مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
4- مهندس سيروس ضيايي كارشناس مسئول بهداشت محيط مرکز بهداشت نجف‌آباد
5- مهندس اصغر جمشيدي مسئول بهداشت محيط مركز بهداشت شماره 1 اصفهان

1. پروژه ورزش و كنترل آلودگي هواي اصفهان
سازمان هاي مجري:
مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
مركز بهداشت استان اصفهان

سازمانهاي همكار:
- اداره كل تربيت بدني استان اصفهان
- صدا و سيماي مركز اصفهان
- شهرداري اصفهان
- اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان
- تشكلهاي غير دولتي

نام و سمت مجريان:
1- كتايون ربيعي مسئول واحد بازتواني مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
2- دكتر حميدرضا طلوعي معاون فني وقت مركز بهداشت استان اصفهان
3- دكتر جعفر اناركي معاون اجرائي مركز بهداشت استان اصفهان

نام و سمت همکاران:
1- مهندس ابوالفضل خسروي مسئول دبيرخانه ستاد شهر سالم شهرداري اصفهان
2- مهندس مسعود بنده خدا كارشناس اداره حمل و نقل و ترافيك شهري اصفهان
3- دكتر پويا دانشور دبير هيأت پزشكي ورزشي اصفهان و كارشناس مسئول وقت برنامه بازآموزي مدون پزشكان
4- گيتي تدين كارشناس مسئول آمار مركز بهداشت نجف‌آباد
5- زهرا امين مسئول بخش آموزش و تحقيقات اداره كل تربيت بدني اصفهان
6- تيمسار محمد شيراني رئيس هيأت ورزش همگاني اصفهان
7- دكتر غلامرضا شيران عضو شوراي شهر اصفهان
8- دكتر مهرزاد خليليان رئيس وقت هيأت پزشكي ورزشي اصفهان

2. پروژه سلامت قلب زنان
سازمان هاي مجري:
- مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
- مركز بهداشت استان اصفهان
- نهضت سواد آموزي
- كميسيون امور بانوان استانداري

سازمانهاي همكار:
- كميته امداد امام خميني(ره)
- بسيج خواهران
- تشكل‌هاي غيردولتي
- صدا وسيماي مركز اصفهان
- سازمان بهزيستي اصفهان
- شهرداري اصفهان
- حوزه عليه اصفهان

نام و سمت مجريان:
1- دكتر پژمان عقدك رئيس سلامت خانواده و جمعيت مركز بهداشت استان اصفهان
2- دكتر معصومه صادقي مسئول واحد بيماريهاي قلبي در زنان مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
3- محبوبه غضنفرپور رئيس وقت كميسيون امور بانوان استانداري

نام و سمت همکاران:
1- محمدعلي فهامي مسئول آموزش مداوم نهضت سواد آموزي
2- فيروزه سجادي كارشناس تغذيه مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
3- دكتر كتايون ربيعي مسئول واحد بازتواني مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
4- دكتر حميدرضا روح افزا مسئول واحد بهداشت روان و واحد كنترل دخانيات مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
5- فرشته بيغم كارشناس آموزش مداوم نهضت سواد آموزي
6- ايماندخت گلشادي كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
7- صديقه دهقان نصيري كاردان بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
8- نرجس قديري كارشناس مسئول بهداشت خانواده وقت مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
9- سوسن فدائي كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
10- دكتر مينا معيني كارشناس مسئول بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
11- دكتر فرنگيس عرب كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
12- رضوان قاهري كارشناس مسئول بهداشت خانواده مركز بهداشت نجف‌آباد
13- منصوره مرتضوي كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت نجف‌آباد
14- زهرا مداحيان كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت نجف‌آباد
15- وجيهه حجتي كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت نجف‌آباد
16- دكتر ميترا مرادنيا كارشناس مسئول بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
17- ناهيد محمدي كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
18- محبوبه خسروي نژاد كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
19- نسرين رحيمي كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
20- زهره بديهي كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
21- فاطمه جعفري كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
22- وجيهه حبيبي كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شماره 1 اصفهان

3. پروژه مداخله در محیط کار
سازمان هاي مجري:
مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان - مركز بهداشت استان اصفهان

سازمانهاي همكار:
ادارات همکار:
1- بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي ايران 34- راه آهن جمهوری اسلامی
2- استانداري اصفهان 35- اداره کل راه و ترابری
3- فرمانداري اصفهان 36- نهضت سواد آموزی جی
4- شهرداري اصفهان 37- نهضت سواد آموزی ناحیه 3
5- انجمن دوستان قلب 38- نهضت سواد آموزی ناحیه 1
6- انجمن غذا، صنعت، سلامت 39- گروه 44 توپخانه اصفهان
7- معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 40- اداره کل گمرک استان اصفهان
8- بهداری نیروی انتظامی استان اصفهان 41- دانشکده افسری سپاه
9- کمیته امداد امام خمینی (ره) 42- ستاد لشکر امام حسین (ع)
10- اداره کل پست استان اصفهان 43- کمیته امداد منطقه 3
11- صدا و سیمای مرکز اصفهان 44- کمیته امداد منطقه2
12- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان 45- سازمان جهاد کشاورزی
13- شهرداری منطقه 3 اصفهان 46- سازمان آب و فاضلاب منطقه‌ای اصفهان
14- اداره آموزش و پروش ناحیه 4 اصفهان 47- اداره آب و فاضلاب منطقه 3
15- شهرداری منطقه 7 اصفهان 48- اداره آب و فاضلاب منطقه 5
16- اداره امور برق شرق اصفهان 49- سازمان تامین اجتماعی نجف‌آباد
17- سازمان حفاظت محیط زیست اصفهان 50- اداره بهزیستی نجف‌آباد
18- شرکت گاز اصفهان 51- دادگستری نجف‌آباد
19- شرکت كل مخابرات اصفهان و واحدهاي تابعه 52- بنیاد شهید نجف‌آباد
20- اداره کل فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان 53- اداره مخابرات نجف‌آباد
21- سازمان امور اقتصادی و دارائی 54- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف‌آباد
22- شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه 55- سازمان هلال احمر نجف‌آباد
23- اداره آموزش و پرورش منطقه جی 56- بنیاد جانبازان نجف‌آباد
24- اداره کل ثبت احوال اصفهان 57- فرمانداری نجف‌آباد
25- اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان 58- مدیریت جهاد کشاورزی نجف‌آباد
26- شهرداری منطقه خوراسگان 59- بیمارستان شهید منتظری نجف‌آباد
27- سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان 60- دانشگاه پیام نور نجف‌آباد
28- تصفیه خانه آب جنوب 61- بسیج خواهران نجف‌آباد
29- گروه موشکی 15 خرداد 62- شهرداری گلدشت
30- نهضت سواد آموزی ناحیه 5 63- آموزشکده فنی و حرفه‌ای سمیه نجف‌آباد
31- شرکت آب و فاضلاب کل استان اصفهان 64- اداره کار و امور اجتماعي نجف‌آباد
32-سازمان جمعیت هلال احمر استان اصفهان 65- اداره آموزش و پرورش نجف‌آباد
33- اداره توزیع برق شمال اصفهان

کارخانجات همکار
1- مجتمع فولاد مبارکه 30- سرایش
2- نگهبان گاز 31- آهن و فولاد
3- شرکت سیمان 32- اصفهان کلید
4- روغن نباتی ناز 33- عالی نام
5- لوله سازی قائم 34- مریم اصفهان
6- بهریزان 35- کسری موکت
7- ایران گاز 36- چدن سازان
8- بوتان گاز 37- لاستیک سازی شوق سپاهان
9- گل دارو 38- ستوده شفق (چینود)
10- شرکت رعد 39- بهشیدان
11- فرش رسول 40- سروستان سپاهان
12- فرش سامان 41- نوبر پارت
13- شركت شیر پاستوریزه 42- شرکت چوب پیام
14- مدیریت تولید برق اصفهان 43- نیروگاه شهید منتظری
15- شرکت تولیدی شیمیائی آلاس 44- توسعه مسکن و بتن
16- فارس شاسی 45 – کاشی اصفهان
17- پیشرو یدک 46- دارکوب
18- کشت و دامداری گلشهر 47- کاشی نیلو
19- نیکو نساج 48- ابزار سیلندر
20- شرکت یم 49- کاشی مرجان
21- شرکت دخانیات 50- نصیر ماشین
22- ایران اسپیرال 51- فراکوش
23- پروفیل سپاهان 52- اطلس چاپ
24- شرکت مبارز 53- معاونت بهره برداری نیروگاه شهید عباسپور
25- كنسرو ماهي درج
26- کافی کولا
27- کیک خوئی
28- کود آلی
29- قائم بافت جزه

نام و سمت مجريان:
1- مریم بشتام مسئول واحد ارزشيابي مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
2- مهدی خلیلی کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت وقت مرکز بهداشت استان اصفهان
3- شهریار مسعود کارشناس ارشد آموزش سلامت وقت مرکز بهداشت استان اصفهان
4- شهریار صادقی کارشناس واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت استان اصفهان
5- کریم زارع کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت استان اصفهان
6- محمدرضا قاسمی پور کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت استان اصفهان
7- دکتر شهناز شاهرخی مسئول واحد مبارزه با دخانيات مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
8- زینت السادات قاسمپور مسئول واحد بهداشت حرفه‌اي وقت مرکز بهداشت استان اصفهان

نام و سمت همکاران:
1-جلیل جلالی کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان
2-مهندس امیرخانی کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان
3-جعفر ایلبگ مسئول روابط عمومي مركز بهداشت استان اصفهان
4- محمدرضا چمی کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت نجف‌آباد
5- ايرج درستی کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت نجف‌آباد
6- شهلا طاهری کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شماره2 اصفهان
7- منصوره بشتام کارشناس مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
8 – آزاده معظمی کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت شماره2 اصفهان
9- طیبه دخت دولت آبادی کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت شماره1 اصفهان
10- محمد‌باقر رضاعلی معاون بهداشتي وکارشناس آموزش سلامت وقت مرکز بهداشت شماره1 اصفهان
11- دکتر کتایون ربیعی مسئول واحد بازتوانی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
12- فیروزه سجادی کارشناس تغذیه مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
13- مهندس مسعود کتابی کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شماره1 اصفهان
14- خانم بیگی کارشناس بهداشت مرکز بهداشت شماره1 اصفهان

4. پروژه مشاركت داوطلبين و سازمانهاي غير دولتي
سازمان هاي مجري:
مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و مركز بهداشت استان اصفهان

سازمان هاي همكار:
سازمانهای غیر دولتی:

- بنياد كنترل و پيشگيري بيماريهاي قلبي عروقي ايران
- انجمن دوستان قلب اصفهان
- انجمن غذا ، صنعت و سلامت جامعه
- موسسه رنگين كمان سپيد
- انجمن حمايت از معلولين
- انجمن همياران سلامت روان
- انجمن مليكا
- كانون پرتو
- موسسه نويدآوران طراوت طبیعی
- جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محیط زيست
- جمعيت پيام سبز
- موسسه معماي هستي

نام و سمت مجريان:
1- دكتر حميدرضا روح‌افزا مسئول واحد بهداشت روان و كنترل دخانيات مركز تحقيقات قلب و عروق
2- رضوان پشمي كارشناس مسئول بهداشت مدارس مرکز بهداشت استان اصفهان

نام و سمت همکاران:
1- راضيه اميدي كارشناس بهداشت مدارس مرکز بهداشت استان اصفهان
2- شهين چوپان‌نژاد كارشناس برنامه‌هاي مشاركت مردمي مركز بهداشت نجف‌آباد
3- زهرا ره‌افروز كارشناس مشاركت مردمي مركز بهداشت استان اصفهان
4- اعظم جابر مرادي مدير عامل سازمان زنان خانه‌دار مليكا و شبكه زنان توانمند اصفهان
5- فرناز مشهديان كارشناس مسئول مشاركت مردمي م وقت مركز بهداشت شماره1 اصفهان
6- مهناز حاج رسوليها كارشناس مسئول مشاركت مردمي مركز بهداشت شماره1 اصفهان
7- بيتا حميدي كارشناس مشاركت مردمي مركز بهداشت شماره1 اصفهان
8- فرشته ياوري كارشناس مسئول مشاركت مردمي وقت مركز بهداشت شماره2 اصفهان
9- پروانه فرزين كارشناس مشاركت مردمي مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
10- ميترا رضايي كارشناس مسئول مشاركت مردمي مركز بهداشت شماره2 اصفهان

5. پروژه شيوه زندگي سالم براي بيماران قلبي - عروقي
سازمان هاي مجري:
مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و مركز بهداشت استان اصفهان

سازمانهاي همكار:
- سازمان بيمه تأمين اجتماعي استان اصفهان
- سازمان بيمه خدمات درماني استان اصفهان
- سازمان بيمة ارتش و نيروهاي مسلح استان اصفهان
- بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي ايران
- انجمن دوستان قلب اصفهان

نام و سمت مجريان:
1- دكتر حميد صانعي مدير گروه قلب و داخلي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
2- دكتر كتايون ربيعي مسئول واحد بازتواني مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
3- دكتر معصومه صادقي مسئول واحد بيماريهاي قلبي در زنان مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
4- دكتر مسعود پورمقدس رئيس بيمارستان قلب چمران
5- دكتر محمد فرهاد معاون آموزشي قلب و عروق بيمارستان نور و حضرت علي اصغر (ع)
6- دكتر حسين بانك رئيس سازمان بيمه خدمات درماني وقت استان اصفهان
7- دكتر سيد حسين شهشهان رئيس سازمان بيمه تأمين اجتماعي وقت استان اصفهان
8- دكتر محسن مصلحي رئيس سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح استان اصفهان
9- دكتر نضال صراف زادگان رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
10- مژگان قاري پور كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

نام و سمت همکاران:
1- دكتر عبدالمهدي بقايي مسئول كميته ارزشيابي برنامه قلب سالم اصفهان
2- دكتر حميدرضا روح‌افزا مسئول واحد بهداشت روان و كنترل دخانيات مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
3- دكتر رويا كليشادي مسئول واحد اطفال مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
4- دكتر محمد هاشمي عضو هيأت علمي گروه قلب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
5- دكتر عباس فيض‌بخش رئيس اداره نظارت و ارزشيابي سازمان بيمه خدمات درماني استان اصفهان
6- دكتر حميد شمس الكتابي مسئول بخش قلب بيمارستان سينا
7- احمدرضا قاسمي كارشناس مبارزه با بيماريهاي غير‌واگير مركز بهداشت نجف‌آباد

6. پروژه شيوه زندگي سالم براي جمعيت پرخطر
سازمانهاي مجري:
- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
- معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
- سازمان بازنشستگان كشوري
- سازمان تأمين اجتماعي
- روزنامه نسل فردا

سازمانهاي همكار:
- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
- معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
- سازمان بازنشستگان كشوري
- بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي ايران

نام و سمت مجريان:
1- دكتر شاهين شيراني رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
2- دكتر نضال صراف‌زادگان رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
3- دكتر عبدالمهدي بقائي مسئول واحد ارزشيابي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
4- دكتر رويا كليشادي معاون پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
5- مژگان قاري پور كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

نام و سمت همکاران:
1- دكتر احمد باهنر مدير اجرائي مركز تحقيقات قلب و عروق و معاون اجرائي وقت مركز بهداشت استان
2- دكتر جمشيدي مدير مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
3- احمدرضا قاسمي كارشناس مبارزه با بيماريهاي غير‌واگير مركز بهداشت نجف‌آباد
4- دكتر كتايون ربيعي مسئول واحد بازتواني مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
5- دكتر فلاح رئيس مركز ديابت شعبه باغ زرشك سازمان تأمين اجتماعي اصفهان
6- دكتر شهرام اعتصام پور مسئول واحد درمانگاه قلب بيمارستان شريعتي
7- دكتر علي اكبر توسلي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
8- دكتر حميدرضا روح افزا مسئول واحد بهداشت روان و كنترل دخانيات مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
9- دكتر علي اكبر وثوق عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

7. پروژه آموزش پرسنل بهداشتي
سازمان هاي مجري:
مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
مركز بهداشت استان اصفهان

سازمانهاي همكار:
- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
- دانشكده پرستاري- مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
- مركز مديريت و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نام و سمت مجريان:
1- دكتر عليرضا خسروي مسئول واحد فشار خون مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
2- دكتر احمد باهنر مدير اجرائي مركز تحقيقات قلب و عروق و معاون اجرائي وقت مركز بهداشت استان
3- رضوان انصاري كارشناس پژوهشي مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
5- دكتر پويا دانشور دبير هيأت پزشكي ورزشي اصفهان و كارشناس مسئول وقت برنامه بازآموزي مدون پزشكان
6- دكتر محمدرضا ربيعيان معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان نجف‌آباد

نام و سمت همکاران:
1- دكتر ناهيد السادات ميرشاهزاده كارشناس مسئول برنامه بازآموزي مدون پزشكان
2- فريبا طاهري نژاد مدير آموزش بهورزي مركز بهداشت شماره1 اصفهان
3- زري اسلاميه مدير آموزشگاه بهورزي مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
4- منيرالسادات غزالي كارشناس اداره پرستاري معاونت درمان استان اصفهان
5- جواد حيدري مسئول اداره پرستاري معاونت درمان استان اصفهان
6- اعظم آزاد عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي اصفهان
7- زهرا انتشاري كارشناس مسئول آموزش بهورزي مركز بهداشت نجف‌آباد
8- مجيد فاضل كارشناس مسئول گسترش مركز بهداشت نجف‌آباد
9- احمدرضا قاسمي كارشناس مسئول بيماريهاي غير واگير مركز بهداشت نجف‌آباد
10- مرتضي غائبي كارشناس مسئول گسترش وقت مركز بهداشت نجف‌آباد
11- سهيلا داوري كارشناس بهداشت خانواده مركز بهداشت و درمان استان اصفهان
12- صديقه انصاري‌پور كارشناس مسئول آموزش بهورزي مركز بهداشت استان اصفهان
13- دكتر حسين اسماعيليان مدير وقت مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
14- دكتر ابراهيم هاديپور معاون بهداشتي وقت شبكه بهداشت و درمان نجف‌آباد
15- دكتر محسن اميني معاون بهداشتي مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
16- دكتر احمد جمشيدي مدير مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
17- دكتر علي مهدوي مدير مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
18- دكتر مهرداد آرمان پناه معاون بهداشتي مركز بهداشت شماره 1 اصفهان

8. پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران كودكي
سازمان هاي مجري:
- مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
- مركز بهداشت استان اصفهان
- سازمان آموزش و پرورش
- سازمان بهزيستي
- كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
- سازمان تربيت بدني

سازمانهاي همكار:
- صدا و سيما
- معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي
- بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي ايران

نام و سمت مجريان:
1- دكتر رويا كليشادي مسئول واحد اطفال مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
2- رضوان پشمي كارشناس مسئول بهداشت مدارس مركز بهداشت استان اصفهان
3- مهناز احمدي معاون وقت امور تربيتي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
4- محمود محمدزاده معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان اصفهان
5- رضا غني مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان

نام و سمت همکاران:
1- راضيه اميدي كارشناس بهداشت مدارس مركز بهداشت استان اصفهان
2- عفت نجف پور مسئول امور مهد كودك‌ها، سازمان بهزيستي استان اصفهان
3- زهرا ره افروز كارشناس مشاركت مردمي مركز بهداشت استان اصفهان
4- مينا ميرشمس كارشناس مسئول بهداشت مدارس مركز بهداشت شماره 1 اصفهان
5- فيروزه شريفي كارشناس بهداشت مدارس مركز بهداشت شماره1 اصفهان
6- شهلا صالحين كارشناس مسئول بهداشت مدارس مركز بهداشت شماره2 اصفهان
7- مهناز السادات ايزدي كارشناس بهداشت مدارس مركز بهداشت شماره 2 اصفهان
8- محمدرضا مرداني كارشناس مسئول بهداشت مدارس مركز بهداشت نجف‌آباد

9. پروژه مداخلاتي قلب سالم جوانان
سازمان هاي مجري:
- مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
- مركز بهداشت استان اصفهان
- جمعيت هلال احمر استان اصفهان
- لشكر 14 امام حسين(ع) (مركز تحقيقات بهداشت نظامي)

سازمانهاي همكار:
- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي
- دانشگاه صنعتي اصفهان
- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
- دانشگاه اصفهان

نام و سمت مجريان:
1- دكتر حميدرضا روح افزا مسئول واحد بهداشت روان و كنترل دخانيات مركز تحقيقات قلب و عروق
2- دكتر جعفر اناركي معاون اجرائي مركز بهداشت استان اصفهان
3- دكتر حميدرضا طلوعي معاون فني وقت مرکز بهداشت استان اصفهان
4- دكتر سيداحمد نواب مديرعامل سازمان هلال احمر اصفهان
5- عبدالحميد انصارين فرمانده بهداري لشكر 14 امام حسين(ع)
6- محمد خوشاوی كارشناس مسئول واحد بهداشت روان نجف‌آباد

نام و سمت همکاران:
1- فخرالسادات حسيني كارشناس مامائي مرکز بهداشت شماره2 اصفهان
2- اعظم زارع كارشناس مامائي مرکز بهداشت شماره1 اصفهان
3- حيدرعلي خانبازيان معاون جوانان سازمان جمعيت هلال احمر اصفهان
4- دكتر پژمان عقدك رئيس سلامت خانواده و جمعيت مركز بهداشت استان اصفهان
5- مهندس علي معطريان سرپرست واحد بهداشت محيط مركز بهداشت استان

به روز رساني: 1386/1/18 Printable version