پروزه هاي برنامه قلب سالم اصفهان
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
پروژه هاي برنامه قلب سالم اصفهان
براي مشاهده فهرست مجريان و سازمانهاي همكار هر پروژه اينجا را کليک کنيد.
براي مشاهده شرح هر پروژه عنوان آنرا کليک کنيد.

پروژه غذاي سالم براي جامعه سالم
پروژه ورزش اصفهان
پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران كودكي
پروژه قلب سالم جوانان
پروژه سلامت قلب زنان
پروژه مداخله در محل هاي كار
پروژه آموزش پرسنل بهداشتي
پروژه رابطين و سازمانهاي غير دولتي
پروژه زندگي سالم براي افراد در معرض خطر
پروژه زندگي سالم براي بيماران قلبي عروقي

به روز رساني: 1386/8/22 Printable version