کميته هاي برنامه قلب سالم اصفهان
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
کميته هاي برنامه قلب سالم اصفهان
براي مشاهده شرح مربوط به هر کميته عنوان آن را کليک کنيد.

كميته علمي (Scientific Committee)
كميته هماهنگي (Coordination Committee)
كميته ارزشيابي (Evaluation Committee)
كميته انتشارات (Publications Committee)
كميته مالي (Financial Committee)

به روز رساني: Printable version