رسانه ها و برنامه قلب سالم اصفهان
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
رسانه ها و برنامه قلب سالم اصفهان
يكي از اهداف برنامه قلب سالم اصفهان، ‌اصلاح آگاهي ها و نگرش هاي نادرستي است كه منجر به افزايش خطر بيماريهاي قلبي عروقي مي شود كه اين كار از طريق اطلاع رساني مناسب به جامعه توسط وسايل ارتباط جمعي صورت مي گيرد. فعاليتهايي كه در اين رابطه انجام گرفته به شرح زير مي باشد. براي مشاهده توضيحات مربوط به هر رسانه عنوان آن را کليک کنيد.
برنامه هاي راديويي
برنامه هاي تلويزيوني
پيام هاي تلفني
مجلات

به روز رساني: Printable version