انتشارات برنامه قلب سالم اصفهان
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
انتشارات برنامه قلب سالم اصفهان

عناوين مهم مواد كمك آموزشي برنامه قلب سالم اصفهان عبارتند از:

1- پاتوفيزيولوژي ايسكمي و سكته هاي قلبي، آنژين پايدار و ناپايدار شامل معرفي پاتوفيزيولوژي، درمان، پيش آگهي، آنژين واريانت: مقدمه و درمان
2- سكته حاد قلبي : تعريف، پاتوفيزيولوژي، تغييرات الكتروكارديوگرافي، وضعيت قلب، پيشگيري از MI، PCI، مراقبت از بيماران بعد از CCU، درمان MIحاد، MI بدون موج Q، عوارض AMI و درمان آن، پيشگيري ثانويه از MI.
3- سيگار: معرفي، اپيدميولوژي، علائم سندرم ترك سيگار، ترك سيگار، ده اصل براي ترك سيگار، درمان با استفاده از آدامس هاي نيكوتين و چسب هاي نيكوتين.
4- ديابت: تعريف ديابت، تشخيص ديابت، علائم ديابت، عوارض حاد ديابت، عوارض مزمن ديابت، آترواسكلروز، revascularization، نارسايي احتقاني قلب، بيماريهاي عروق، افزايش فشارخون، ارزيابي اثرات قلبي عروقي ديابت، فعاليت فيزيكي و ديابت، رژيم غذايي و ديابت، داروهاي كاهش دهنده قندخون، درمان با انسولين
5- نقش تغذيه در پيشگيري و كنترل بيماريها، نقش تغذيه در درمان چاقي، نقش تغذيه در كنترل ديابت مليتوس.
6- افزايش چربي خون: تعريف، افزايش كلسترول خون، افزايش چربي خون، عوامل موثر در افزايش چربي خون، تري گليسيريد، درمان غيرداروئي (رژيم غذايي، ورزش)، درمان داروئي
7- افزايش فشارخون: تعريف، طبقه بندي فشارخون، چگونگي اندازه گيري فشارخون، درمان (دارويي و غير داروئي)
8- استرس: تعريف استرس، نحوه كنار آمدن با استرس، عوارض استرس، انواع استرس، استرس و بيماريهاي قلبي عروقي، راههاي كاهش استرس
9- ورزش: تعريف ورزش، انواع ورزش هوازي و غير هوازي، اثر ورزش و فعاليت فيزيكي بر بيماريهاي قلبي عروقي، نقش ورزش در كنترل افزايش فشارخون، نقش تغذيه در كنترل فشارخون.

براي مشاهده فهرست انتشارات هريک از پروژه هاي برنامه قلب سالم اصفهان روي نام آن کليک کنيد.

پروژه غذاي سالم براي جامعه سالم
پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران كودكي
پروژه زندگي سالم براي بيماران قلبي عروقي
پروژه آموزش پرسنل بهداشتي
پروژه ورزش اصفهان
پروژه رابطين و سازمانهاي غير دولتي
پروژه قلب سالم زنان
پروژه مداخله در محل هاي كار
پروژه سلامت قلب جوانان
ساير مواد كمك آموزشي برنامه قلب سالم اصفهان:
کتابهاي منتشر شده برنامه قلب سالم اصفهان

به روز رساني: Printable version